6 Ιουνίου 2017by vktoons

Διαδικτυακή έρευνα της vktoons.

Spread the love

Η vktoons, προσπαθώντας να επικοινωνήσει καλύτερα με το ελληνικό κοινό, συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο και σας ζητά να το συμπληρώσετε. Δεν θα σας πάρει πάνω από 10 λεπτά και είναι ανώνυμο. περιμένουμε τις απαντήσεις σας με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον!

Σας δίνουμε τον σύνδεσμο εδώ: https://goo.gl/forms/ZYGie04GTME6fEkG2